PreviousNext

Samisk ordliste

LaplandDe svenske fjeldkort benytter sig af samiske ord. Generelt staves navnene på kortene i henhold til de gældende samiske ortografier, mens der på ældre kort ofte anvendes en forsvensket form. En liste over de mest almindeligt brugte ord findes nedenfor.

Hidden clear

Nordsamisk Lulesamisk Tidligere stavemåde Dansk
áhpi áphe ape stor mose
bákti báktte pakte stejl klippevæg
buolda buollda puolta bjergside
čoalbmi tjoalmme tjålme sund
čohkka tjåhkkå tjåkkå fjeldtop
čorru tjårro tjårro bjergryg
eatnu ädno ätno elv, å
gáisi gájsse kaise stejl klippe
gorsa gårsså kårså ravine, kløft, smal dal
jávri jávrre jaure
jávrráÅ¡ jávrásj jauratj lille sø
jeaggi jiegge jägge mose
jiekna jiegna jekna is, jökel, gletcher
johka jåhkå jåkkå bæk, å
jogaÅ¡ jågåsj jåkåtj lille bæk
láhku lako lako højtbeliggende vidtstrakt fjeldhede
lukota lukota  lukota  vig
luoppal luobbal luoppal lille indsø der gennmstrømmes af en elv
luspi lusspe luspe sted hvor en å løber ud i en sø, udløb
njárga njárgga njarka odde
njunni njunnje njunnje udløber af et fjeld
oaivi oajvve åive rundagtigt fjeld
oalgi oalgge ålke fjeldås, mindre fjeld der hænger sammen med et større
riehppi riehppe rieppe svært tilgængelig nicheformet dal, ofte med en gletscher
savu savoj savon område med stille vand
skáidi skájdde skaite landtunge mellem to vandløb der løber sammen
suolu suoloj suolo ø, holm
vággi vágge vagge dalgang, u-formet dal
váraÅ¡ várásj varatj lille fjeld
várdu vardo vardo lavfjeld med udsigtshøjde
várri várre vare bjerg, fjeld